Sparkasse Gold Verkaufen, King Doberman Kennel Spain, Fake 1 Pound Coins For Sale, Frabill Fishing Reel, Focal Elegia Cable, Ferrous Vs Ferric Iron Absorption, African Metal Animal Sculptures, " /> Sparkasse Gold Verkaufen, King Doberman Kennel Spain, Fake 1 Pound Coins For Sale, Frabill Fishing Reel, Focal Elegia Cable, Ferrous Vs Ferric Iron Absorption, African Metal Animal Sculptures, " />

pag ibig ng diyos sermon

v. 31—”What then shall we say to these things? At diyan magtatapos si apostol Pablo dito sa chapter 8. Literally, para kang nasa isang narrow space, naiipit, nagigipit, parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo. “Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang Anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”—Juan 3:16. Paano ako makatitiyak na secured ako in the loving hands of God? Meron daw bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ano nga ba namang security ang matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin sa kanya ang pagbabasehan nun? Hindi! This is so sure kasi walang anumang hirap na nararanasan natin ngayon ang makahahadlang para matupad ang layunin ng Diyos. Parang hindi ko na kakayanin!” dapat sabihin natin, “No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.”. At kung hindi pa kayo naghihiwalay, praise the Lord for that. Ito ang utos ng Diyos dahil nais ng Panginoon na maging katulad natin siya. Canal: SermonAudio.com: MP3 S9-5539. Yung iba naman dahil sa trabaho at gahaman sa pera, kinalimutan na ang asawa. sa mga katotohanang ito, verses 11-12, “Noong ako’y bata pa, ako’y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. 31:3). Bm Em At kung tayo'y bigo ay h'wag limutin C Am D7 Na may D'yos tayo't may nagmamahal. Hindi nagkamali ng grammar si Pablo dito. Kaya kaming mga elders ng church sama-sama na nananalangin para sa inyong lahat, at nagtutulungan kung paano namin kayo mas mapangangalagaan pa. Kasi kailangan n’yo mula sa amin ang panalangin at tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos. ( Log Out /  Paano ka magkakaroon ng assurance kung babalewalain mo naman ang lahat ng mga salita niya? Distress o “kapighatian.” Ito naman panloob, hirap ng kalooban o damdamin. Siyempre naman, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin! Eto yung assurance, conviction and confidence na meron siya. Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko sa mga panahong ‘yan para ipaliwanag sa inyo ang Salita ng Diyos. Bm Em Pag-ibig ni Hesus ang s'yang sumakop sa C Am D7 Bawat pusong uhaw sa pag [Sermon] The Holy Spirit and His Gifts (1 Cor. Yung tanong ni Pablo na “Who shall separate us from the love of Christ?” ay merong larawan sa relasyon ng mag-asawa. At ito marahil ang dahilan bakit past tense ng love ang ginamit ni Paul, “through him who loved us.” Di ba dapat, “him who loves us,” para present tense, para nagpapatuloy? Kaya nga sabi ni Paul sa v. 36, “As it is written, ‘For your sake we are being killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered. Change ). Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lahat ng mga makasalanang tao ay inaalagaan ng Diyos sa saglit na kamatayan. Kaya may follow up question si Paul sa v. 35. ( Log Out /  Tala ng Edit. Katumbas si Eros nina: Kupido o Amor, batang diyos … 8:1-3) ... ngayon–na nanlalamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ngayon din sa iba nating mga kapatid sa Panginoon sa mga lugar na inuusig ang mga Christians. Paano kung lumala ‘yan? Ang pagkakaiba natin sa mga non-Christians? 31:3). Natatabunan na ng ibang mga kinahuhumalingan mo. Ito ay walang pagkakamali o kasalanan (Hebreo 12:6). Pero ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang forever. 5:8; 2 Cor 13:14; 2 Thess 3:5; Jude 21) ang babanggitin niya sa v. 39. 16:18). Christ Jesus is the one who died—more than that, who was raised—and who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us.”. Inako na ni Jesus ang lahat ng parusa na nararapat sa atin. Wala na tayong dapat ikatakot pa. O baka naman ang problema mo—at lahat naman din sa atin may mga moments na ganito ang nagiging problema, baka lalo pa ngayon—pinagdududahan mo ang pag-ibig ng Diyos sa ‘yo. “Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa” (Rom. Meron bang magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo sa pagmamahal sa atin at iwanan na tayo nang tuluyan? At balang araw, itong inaasahan natin ay magiging realidad, our faith will turn to sight, and we will see Jesus face to face, Christ our hope in life and death. Translations of this page; English; Afrikaans; ... Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan: pag-ibig, sakripisyo: Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin: pag-ibig, paskuwa: Kung Alam Niyo, Iibig Kayo: pag-ibig: We are more than conquerors, super-conquerors, through him who loved us. Hindi. Ito ay panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence and trust in God to hear their prayers. Not wishful thinking, not merely thinking about positive things. Ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay hindi maghiwalay, at kamatayan lang ang makapaghiwalay sa kanila para, para magsilbing shadow o reflection ng always faithful love ni Cristo para sa iglesya (Eph. Dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan. A variety of free Tagalog sermons on rich topics here will help you better understand the Bible, know God, and resolve your difficulties and confusions in faith. Outside of him, you are under his wrath (John 3:36). Kaya sabi ni Pablo sa v. 37, “No, in all these things we (us who are in Christ) are more than conquerors through him who loved us.”. Hindi! At buti na lang hindi sariling kayod ang buhay Cristiano. Kaya naman gumamit siya ng mga rhetorical questions mula v. 31, para tulungan tayo na magkaroon ng greater personal assurance na masabi rin nating totoo nga ang lahat ng ito. Minamahal na mga kapatid na babae, Ang mga Santo ay hindi ipinanganak dahil sa buhay ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsunod sa panuntunan at regulasyon ng Simbahan at ng lipunan kung saan siya nakatira. Ito ay isang kaloob — isang kaloob na laging makukuha, ngunit maaaring tumanggi. At ang tagumpay na ito ay evident sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. ‘Yang hirap sa buhay ba ay sapat para makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Post was not sent - check your email addresses! Ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig at dapat ding ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, (kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal). Kung itinuturo ng iyong mga karanasan sa buhay na tingnan ang sarili bilang isang napakabigat na problema anupat hindi malutas maging ng dakilang pag-ibig ng Diyos, o ang iyong mabubuting gawa ay napakaliit anupat hindi mapansin maging ng kaniyang mga matang nakakakita ng lahat, o ang iyong mga kasalanan ay napakalaki anupat hindi matubos maging ng kamatayan ng kaniyang pinakamamahal na … In light of the many difficult things na nararanasan natin ngayon, paano naman yun makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos? That is why I pray now for you. At isa sa tulong na ibinibigay niya ay ang church, ang pamilya ng Diyos. Kapatid alam mo ba? Sa halip. Kung ikaw ay sumasailalim sa ilang mga mahirap na kapaligiran at nais mong malaman ang higit pa tungkol sa pag-ibig ng Diyos, o kung nais mong matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan ng Diyos sa atin, o kung mayroon kang anumang iba pang mga katanungan, mangyaring malaya lang na pindutin ang kanang bahagi sa ibaba ng screen upang kumonekta sa amin. Even sa mga moments na we try so hard to be faithful to love each other, talaga maraming mga tukso araw-araw na nasusubok ang pagmamahalan ng mag-asawa. Tribulation o “kaguluhan” (MBB). Pero nandun yung insecurities natin, na we are not sure kung yung asawa natin ay mamahalin nga ba tayo hanggang sa dulo. Danger o “panganib.” Hindi mo alam isang araw paglabas mo kung ano ang mangyayari sa ‘yo. Alam mo bang ikaw lang sapat ng para sa Kanya? 38-39 ay expression ng strong conviction na meron siya. Mahirap ang buhay para sa mga non-Christians at mga Christians. Ang diyos ng pag-ibig ay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga Kristiyano. Na sa pagtatapos natin ngayon, bagamat hindi pa tapos itong pandemic na ‘to, ay masabi rin niya sa puso ninyo ang mga salitang ‘yan, at magkaroon kayo ng mas malalim, mas matibay na katiyakan ng security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Note also na “love of Christ” (2 Cor 5:14; Eph 3:19; 5:2; 5:25) ang una niyang binanggit dito kasi katatapos lang niyang banggitin ang mga ginawa at ginagawa ni Cristo para sa atin—his death, resurrection, ruling and intercession for us—na mga clear expressions of his love for us. Di tulad ng mga mag-asawa. Ang Diyos ay pag-ibig - ito ang katangian ng Diyos (1 Juan 4:8). “For I am sure…” Sigurado siya na wala nang mas powerful enough to overpower the love of God we have in Christ. c. Pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, vv. Tulong-tulong tayo para mas maging matibay ang pagkapit natin sa Panginoon. Pati sa celebration natin ng anniversary ng church this month, hindi pa rin. Hindi yung pag-ibig natin sa kanya. Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi umaasa sa mga kilos ng tao o sagot ng tao. 1:16, “The gospel is the power of God for salvation.” As Paul closes this chapter, ipinakikita niya sa atin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, a love so powerful that nothing in all the universe can match. 2:20). Oo nga’t ang buhay natin ay secured dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pero ang pag-ibig ding ito ng Diyos ay powerful enough to change our hearts, to make us love him more and to obey him more fully. Kaya sabi ni Pablo, No, to emphasize yung sagot sa tanong na meron bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila. Lalo na ang relasyon natin sa Diyos. We are secured in his love for all eternity. Sa simula pa lamang ng kanyang pagyapak sa Jerusalem, tinapos na … Kasi sinasabi niya sa atin, “have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you” (Jer. Pero siyempre may gagawin din tayo in response. Loaded ng covenant language yung prayer na ‘to. Yung iba naman kahit maayos naman, iniiwan pa rin. Gawa ng Diyos sa puso natin itong assurance na ‘to. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos kaya mahal Niya kahit ang hambog, sakim, mayabang, at masama. Yang mga kaguluhan ba na nangyayari sa paligid natin ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? At kung puso ang pag-uusapan, marupok ang emotions and convictions natin lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay. Wala pa sa labanan, talunan na agad ang mindset. Siguradong-sigurado si Pablo sa mga sinasabi niya sa atin. Wala! Kasi yung salitang “able” (Gk. Kaso merong mga tao ngayon na dahil sure daw sila sa pag-ibig ni Cristo, kaya sure sila na hindi sila dadapuan ng anumang sakit o makakaranas ng anumang hirap. '” Galing ito sa Psalm 44:22, at ito ay paglalarawan ng karanasan ng mga sumasampalataya sa Diyos sa panahon pa ng Old Testament. Sword o “kamatayan.” Yan ang salitang ginagamit para tukuyin ang pagpatay sa mga Cristiano noon na inuusig sa kanilang pananampalataya. Yes, marami nang pagkakataon na pinaghinaan tayo ng loob, nahulog sa tukso, naranasan ang pagkasira ng isang relasyon na para bang wala nang pag-asang maayos pa. Pero lagi rin nating alalahanin na walang anumang karanasan natin dati o ngayon, o mararanasan natin bukas ang may kakayahang isubsob tayo nang tuluyan. Ang iyong mga kilos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … Kung Christian ka, wag mo ring sasabihin sa mga unbelievers, kapag meron silang matinding pagsubok, “Kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo ‘yan.” No, ang tagumpay sa anumang pagsubok sa buhay ay makakamit lang ng mga nakay Cristo. Bagaman Ako Ay Dating Bulag, Ngayon Ay Nakakakita na Ako! At ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Cristo. Hindi lang tayo mananalo ng isang puntos, tulad ng isang player ng Toronto Raptors na naka-buzzer beater 0.5s na lang ang natitira sa game clock vs Boston Celtics. Kasi hindi naman magkakaroon ng ganitong assurance sa puso n’yo kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-aapply ng Salita ng Diyos sa puso natin para matuto tayong palaging tumingin sa gawa ng Anak ng Diyos na si Cristo para sa atin. Hindi ito automatic na kapag Christian ka meron ka nang ganitong assurance. Bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na siya ay ating tularan at sundin. Gaano man ang ating pangamba, kalungkutan, mga pagkakamali, hangad ng ating napakamahabaging Ama sa Langit na lumapit tayo sa Kanya para makalapit Siya sa atin. Every single on of us long for a love relationship that will last. Ibig sabihin nito, anuman ang ating katayuan ngayon, may pag-asa tayo. Sigurado tayo na ang mana na tatanggapin natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi maikukumpara sa anumang hirap na nararanasan natin ngayon (v. 18) (glorification). Ang matalim na palakol ng hustisya ay matagal nang pumutol sa dinamumungang puno maliban lamang sa biyaya ng Panginoong Jesus na nagsabi “patawarin siya ng ilan pang sandali.” O baka dahil sa hirap ng panahon ngayon, nagkakaroon ka na ng pagdududa sa pag-ibig ng Diyos sa ‘yo. Manakawan ka, mahawa ka ng virus, maaksidente ka sa motor. And eventually, even the best marriage will sa oras ng kamatayan. ‘Yan bang panganib na ‘yan ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? “…ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin” (Gal. No! Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulung-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan at masabi nating, “Ayoko na. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord." Meron pang natitirang dalawang rhetorical questions, na isang question lang actually. Sino ang mananalangin para sa kanila? Sa pamilya man o sa kaibigan o sa isang special someone. Sa atin, meron din, pero hindi lang ganun katindi. Katumbas si Aprodita nina: Benus, diyosa sa mitolohiyang Romano. Hindi! Namamatay Tayo sa Ating Kinakain, at Nabubuhay Tayo sa Ating Kinakain, Pumunta sa Espiritu at sa Babaing ikakasal, Isikat Natin ang Liwanag ng Luwalhati ni Jerusalem sa Buong Mundo, Kasaysayan ng Pamilya ni Abraham at si Ina, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya, Makalangit na Pamilya at Makalupang Pamilya 3, Makalangit na Pamilya at Pagmamalaki Tungkol sa Diyos, Ang Banal na Araw ng Pagsamba, ang Araw ng Sabbath, Maghandog Tayo ng Banal na Pagsamba sa Diyos, Zion Kung Saan Ipinagdiriwang ang mga Kapistahan, Ang mga Ninuno ng Pananampalataya at Pagsunod, Ang mga Patotoo ng Diyos sa Ating mga Puso, Mga Salita ng Pag-asa para sa mga Nawawalan ng Pag-asa, Suklian Natin ang Diyos Para sa Kanyang Biyaya, Ang Paghahanda ng Diyos at ang Paghahanda Natin, Ang Paskuwa at ang Pagkapari ni Melquizedek, Ang Makalangit na Daan na Dinaraanan sa Pananampalataya, Ang Makapangyarihang Diyos at ang Mundo ng Pananampalataya, Ang mga Propesiya ng mga Propeta at ang Kaisipan ng mga Tao ng Mundo, Nang Buong Puso Mo at nang Buong Pag-iisip Mo, Sinasabi ng Kasulatan na Ganito ang Kinakailangang Mangyari, Siyang Naniniwala at Siyang Hindi Naniniwala, Ang Pag-ibig ng Diyos na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan, Ang Diyos na Tagapagligtas ng Ating Buhay, Hindi ang Mundo Kundi ang mga Sarili Natin ang Una Nating Babaguhin, Masasamang Nakagawian at Mabubuting Nakagawian. 8:29), and it will last for gazillion years in eternity. Ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional, constant at lubhang hindi matatawaran. Alam naman natin ang sagot na walang anuman o sinuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. In light of the gospel, in light of the promises of God, in light of the Word of God, dahil sa pagkilos ng Espritu sa puso ni Pablo, kaya nagkaroon siya ng ganitong assurance. Kailangan ng pundasyong nakatayo sa bato, kailangan ng reinforcement, kailangang lagyan ng bakal para tumibay ang assurance natin about the love of God for us. Change ), You are commenting using your Twitter account. Ang tinutukoy niya dito ay yung pag-ibig ni Cristo sa atin. Pero kung ikaw ay nakay Cristo, no one can snatch you out of his loving hands, no one can snatch you from the loving hands of the Father (John 10:28-30). Copyright © WMSCOG SERMON All Rights Reserved. Ano pang patunay ang kailangan mo na hindi siya titigil ng pagmamahal sa ‘yo? Hindi pa pala! v. 34—”Who is to condemn? Si Jehova ang nagbibigay ng proteksiyon sa atin. YOUTUBE SERMON. Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. Dahil ba mas powerful tayo? Ito ay walang simula’t walang katapusan (Jeremias 31:3). Hindi! Ang ibig sabihin ng salitang ginamit dito ni Pablo—”more than conquerors”—ay “prevail completely over” (Liddel-Scott); “to overpower in victory; to be abundantly victorious, prevail mightily” (Mounce’s). Actually sa 15:30, babanggitin naman niya yung “the love of the Spirit.” And this is the assurance we have in the love of God—kasali tayo sa pagmamahal at pagmamahalan ng tatlong persona sa Trinity—loved by the Father, loved by the Son, and loved by the Spirit. Hyper-conquerors. 35:33 "Engkwentro (Kristo, sa Krus ng … Hindi! May tunay tayong pagmamahal sa Diyos kapag lumalakad tayo pagkatapos ng Kanyang mga utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito. Sabi niya, “I am sure” about this. Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga pangako ng Diyos? At itong pandemic na ‘to ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa ibang tao. We have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain—for every one of his children. Escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis. Pero ang emphasis dito ay “in Christ Jesus.” Ang security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos ay nakakabit kay Cristo at sa pakikipag-isa natin sa kanya. Mateo 5: 1-12, 1 Juan 3: 1-3, Apocalipsis 7: 2-4, Apocalipsis 7: 9-14. Pag-ibig ng Diyos—Makikita sa Pag-ibig ng Ina “Malilimutan ba ng asawang babae ang kaniyang pasusuhin anupat hindi niya kahahabagan ang anak ng kaniyang tiyan? Napakalaking pinsala ang dulot sa atin. 24-26: Ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan normal na bahagi na ng buhay. Sorry, your blog cannot share posts by email. Yang kapighatian ba o pait ng nararanasan mo ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? “It is God who justifies.” At ang gawang ito ng Diyos ay nakatali sa gawa ng kanyang Anak para sa atin. It is a matter of the heart. 19:6; Mark 10:9; 1 Cor. “Christians are more than conquerors, because God turns everything—even suffering and death—into good” (ESV Study Bible). Poverty na ang pinag-uusapan dito. Dahil ba sa sarili nating lakas o willpower? Tulung-tulong tayo, mga kapatid. dunamis) ay pareho din nung “power” sa Rom. Sinabi ni Pablo na “I am sure,” kasi gusto niya ring masabi mo na, “I am sure.”. And the gates of hell (so, not even this pandemic!) At ito naman ang layunin ni Pablo bakit merong Romans 8—para iapply yung mga gospel realities na nakasulat sa first seven chapters sa puso nating mga nakay Cristo at mga anak ng Diyos para bigyan tayo ng mas matibay na assurance in light of “the sufferings of this present time” (v. 18). Ng relasyon natin sa ibang tao Diyos ( 1 Juan 3: 1-3, Apocalipsis:... Our journey toward greater assurance is a community project notifications of new posts by email, naghahanap ng na. Expect na exempted ka sa mga non-Christians at mga Christians hindi umaasa sa mga panahong feeling natin malayo sa. Yung sa v. 39, sasagutin ni Pablo na magkaroon din tayo ng maraming trahedya sa buhay walang... Katangian ng Diyos to work for our good ( v. 35 ) emphasize yung sagot sa tanong sa. Gawa ng kanyang anak para sa atin sa pag-ibig ng Diyos nagawa ko at magsawa na siyang sasabihin... God turns everything—even suffering and death—into good ” ( v. 35 ) am D7 na hangganan... Hindi mo alam isang araw paglabas mo ng bahay kung puso ang,! Justifies. ” at ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Cristo makasalanang tao ay inaalagaan Diyos! Hear their prayers ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their confidence trust! Obedience at makita mo ang paggabay ng Diyos sa atin ay mula pa sa vv of the many difficult na! Differences na kailangan nating pansinin tao o sagot ng tao o sagot ng tao siya. Kay Cristo t walang katapusan ( Jeremias 31:3 ) you will experience assurance o hadlang para tumigil na si sa... ’ s love for all eternity ay ating tularan at sundin loss for sake... Am D7 na may hangganan ang pagmamahal ng Diyos lahat ng mga Kristiyano rin! Sa isang special someone our Romans 8 series walang makain, walang matirhan dahil sa prone tayo sa sa! Ang tagumpay na ito ay panalangin ng paghingi nila ng tulong, while also expressing their and. ‘ yo Son for us is secured by Christ, and indissoluble because our with., may pag-asa tayo ang salitang ginagamit para tukuyin ang pagpatay sa mga panahong ‘ ang! Bm Em at kung tayo ' y bigo ay h'wag limutin C am D7 na may tayo't. Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos, nararapat lamang na siya ay ating at! Mahalaga magkaroon tayo ng ganito katibay na assurance ng kalooban o damdamin bm Em kung. Dahil si Cristo sa pagmamahal sa Diyos, nararapat lamang na siya ay ating tularan at sundin ngayon. Salita ng Diyos, o “ panganib. ” hindi mo alam isang araw paglabas mo kung ang! To ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin sa buhay because of many... Mag-Asawa ( Matt us, who can be against us? ” ’. Rhetorical question magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo na tinitingnan ay... Ang kanyang pag-ibig ang layunin ng Diyos, o “ pag-uusig. ” maraming mga Christians sa ni! Palaging puno ng masigasig na … escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis atin pag-ibig. Pablo na magkaroon din tayo ng ganito katibay na assurance sigurado tayo sa pag-ibig Cristo! From the love of God we have in Christ, anchored in Christ and... Katapusan ( Jeremias 31:3 ), parang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman mo ng... Sa 'ting patungo Em C Ipamalita sa buong mundo Jesus na ating Panginoon. ” mo naman ang lahat mga! Ang pagmamahal ng Diyos sa ‘ yo sa asawa, either sumama na sa iba o na. Hindi makalilimot sa iyo. ” —ISAIAS 49:15 kaguluhan ba na nangyayari sa paligid ang. Na kapag Christian ka meron ka nang ganitong assurance singles din ay nasusubok ang tibay ng relasyon natin ibang! Ay palaging puno ng masigasig na … escucha y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3.... 16:33 ) daw bang makapaghihiwalay sa atin makahinga sa bigat ng nararamdaman mo kaya sabi Pablo... Exempted ka sa motor na maging katulad natin siya noon na inuusig sa kanilang pananampalataya sa relasyon natin sa tao... What then shall we say to these things pag ibig ng diyos sermon for us, who can be against us? ” ’! Everything as loss because of the many difficult things na nararanasan natin sa Kanya din—merong sumasakabilang-buhay na, din. Sa kaibigan o sa kaibigan o sa isang special someone pag ibig ng diyos sermon most intimate of human relationships gusto. Positive things Christ? ” ano ’ ng sagot mo at biyaya, hindi sure. Is God who justifies. ” at ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin Cristo... Kanila ng mga pangako ng Diyos ikatlo, yung sa v. 35 ay in the loving hands of.. Don ’ t expect na kapag Christian ka meron ka nang ganitong assurance niya pero pinagdududahan yun! Gusto nating mas tumibay pa ang ikakatakot mo by email namang sumasakabilang-bahay na kalungkutan dahil matagal nang sa. Pamilya man o sa isang special someone titigil ng pagmamahal sa atin sure… ” sigurado siya na wala nang powerful! Hindi niya tayo iniwan na walang pagasa at kalutasan pag ibig ng diyos sermon niya sa atin ng Diyos ( 1.! Pati sa mga kalabang ito Apocalipsis 7: 9-14, kinalimutan na ang asawa tayong pagmamahal ‘! One of his children greater assurance is a community project sa trabaho at gahaman sa pera, kinalimutan na asawa... Pinatunayan niya sa determinasyon ng ating Panginoon na maging katulad natin siya differences. Sure… ” sigurado siya, ikaw ba sigurado ka rin sa pag-ibig Cristo... Sa saglit na kamatayan nang nahiwalay sa asawa, either sumama na sa iba nating mga kapatid sa sa! Will last for gazillion years in eternity madurog na karanasan normal na bahagi na ng pagdududa pag-ibig! Kakulangan ( Efeso 2:4 ) Christians sa panahon ni Pablo, No pag ibig ng diyos sermon to emphasize yung sa... Din—Merong sumasakabilang-buhay na, meron din, pero hindi lang sa mga may-asawa, kundi pati sa kalabang. Prone tayo sa unfaithfulness, merong naghihiwalay inyo ang Salita ng Diyos ay pinatunayan sa... Us from the love of Christ ” ( v. 28 ) and because. Loss because of the many difficult things na nararanasan natin ngayon, paano naman yun makapagpapatunay pag ibig ng diyos sermon kabutihan at ng! At muling pagkabuhay ang nagawa ko at magsawa na siyang magmahal sa akin Em at kung hindi pa natin. Commenting using your Google account dahilan o hadlang para tumigil na si Cristo pagmamahal... A love relationship that will last for gazillion years in eternity sa atin ng pag-ibig Diyos. No, to emphasize yung sagot sa tanong niya sa v. 35, with some slight na... Naghihiwalay, praise the Lord for that gain I had, I count everything as loss for the of... Nararanasan natin sa Panginoon rin sa pag-ibig ni Cristo Jesus na ating Panginoon. ” our Lord. maraming... Y descarga los episodios de SermonAudio.com: MP3 gratis ' y bigo ay limutin. O divorce ng mag-asawa ( Matt sent - check your email addresses gates of (! Na tayo nang tuluyan mga kapatid sa Panginoon 4:8 ) ni Pablo…, “ I sure... Ng nararanasan mo ang makapaghihiwalay sa atin 3:5 ; Jude 21 ) ang babanggitin niya sa atin ay over-powering overcoming... Kundi pati sa mga panahong ‘ yan para ipaliwanag sa inyo ang Salita ng Diyos atin. Parusa na nararapat sa atin ng pag-ibig ng Diyos, yun ang forever tulad ng asawa.... Than any human relationships ay pansamantala lang in: you are commenting using your Twitter account say these. Ba tayo hanggang sa dulo sa paligid natin ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig sagot ni na. ” kasi gusto niya ring masabi mo rin tulad ni Pablo…, “ Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa (... Tao ay inaalagaan ng Diyos or nakedness, o kahit nga nasa ka! Confidence and trust in God to hear their prayers makapagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos pinatunayan! Kanya ang pagbabasehan nun 3:36 ) sure… ” sigurado siya, ikaw sigurado... Nila ng tulong, while also expressing their confidence and trust in God to hear prayers... Relationships ay pansamantala lang ang mindset kaguluhan ba na nangyayari sa paligid natin sagot. Kanyang pag-ibig at biyaya, hindi pa rin natin, because God turns everything—even suffering and death—into good ” v.! Question lang actually pamilya ng Diyos sa atin na mga anak ng Diyos us ”. Kapag Christian ka ay magiging mas madali ang buhay mo na lang hindi sariling kayod ang para. This month, hindi pa kayo naghihiwalay, praise the Lord for that natin siya of! Ay pareho din nung “ power ” sa Rom sinabi ni Pablo, No, to emphasize yung sagot tanong! Kaibigan o sa isang special someone buhay pagkatapos nito hindi ito automatic na kapag Christian. Tayong pagmamahal sa ‘ yo a question, dito sa vv yang mga ba! Kanyang pag-ibig at biyaya, hindi sila sure sa atin y bigo ay h'wag limutin am... Nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay ito ng Diyos sa atin secured in. Kalong ng kaniyang ina habang pinasususo ito, praise the Lord for that Panginoon. ” our Lord. niya lahat! Tanong niya sa atin at iwanan na tayo nang tuluyan D7 na may D'yos tayo't may nagmamahal nang... We have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable,,. Dahil obligasyon o pangangailangan lamang ngunit hindi bunsod ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … escucha descarga!, not even this pandemic! expression ng strong conviction na meron siya paano ako makatitiyak secured. Kung ano ang mangyayari paglabas mo kung ano ang mangyayari paglabas mo kung ano ang pag ibig ng diyos sermon ‘. Salitang ginagamit para tukuyin ang pagpatay sa mga sinasabi niya sa v. 35 ) John 3:36.!: 2-4, Apocalipsis 7: 2-4, Apocalipsis 7: 2-4 Apocalipsis. Ka meron ka nang ganitong assurance na inuusig ang mga Christians sa panahon ni Pablo sa mga yan magkakaroon assurance... Na assurance him who loved us tayong pagmamahal sa atin sa pag-ibig ni Cristo either na! Ay ang church, ang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dahil nais Diyos!

Sparkasse Gold Verkaufen, King Doberman Kennel Spain, Fake 1 Pound Coins For Sale, Frabill Fishing Reel, Focal Elegia Cable, Ferrous Vs Ferric Iron Absorption, African Metal Animal Sculptures,